Per Molins i Gabarro l’important és el servei i per a això:

- Disposem d’una superfície d’emmagatzematge superior als 3.500m2 amb tot tipus de mitjans mecànics per a la mobilitat de les mercaderies, així com prestatgeries per al seu correcte emmagatzematge, molls de càrrega i descàrrega, sent controlat tot per un sistema informàtic que ens permeten controlar la ubicació i els estocs de cada un dels productes.

- Disposem d’una flota de camions pròpia per tal que el producte sigui tractat amb la major cura i així evitar minves per trencaments.

- Tenim un sistema de control d’enviaments.

- Realitzem servei diari de repartiment.

Tot això ens permet donar informació immediata pel que fa a la situació de lliuraments i temps.

Copyright © 2013 Molins y Gabarró. All rights reserved.