A Molins i Gabarro nostre partner o fàbrica tria com ha de ser la facturació i qui l’executa.

Els nostres sistemes i programes informàtics ens permeten acoblar els programes a les necessitats de cada partner enviant, si són necessaris, diàriament els albarans dels lliuraments efectuats.

Així mateix el nostre departament financer està en contacte permanent amb els nostres partners i clients per solucionar amb celeritat qualsevol assumpte que es precisi.

 

Copyright © 2013 Molins y Gabarró. All rights reserved.